Wetenschappelijke instituten

Friesland beschikt niet alleen over uitstekende accommodaties, maar ook over een sterk netwerk dat zich centreert rondom kennisinstituten en economische speerpunten. De provincie beschikt namelijk over een aantal sterke wetenschappelijk instituten rondom watertechnologie, zuiveltechnologie en meertaligheid, en heeft veel ervaring opgedaan met congressen rondom deze onderwerpen. Op deze pagina vindt u een korte toelichting op de wetenschappelijke instituten.

 

Watercampus

De Watercampus in Leeuwarden verbindt een aantal toonaangevende centra op het gebied van watertechnologie met elkaar. Wereldwijd neemt de behoefte naar zoet water toe, de watervoorziening staat onder druk. Dit maakt de noodzaak naar onderzoek op het gebied van waterzuiveringstechnieken des te groter. Op de Watercampus komen onderzoekers vanuit de gehele wereld samen om oplossingen te bieden voor deze en andere problematiek op het gebied van watertechnologie. Met succes. Er zijn al veel baanbrekende resultaten tot stand gekomen waaronder het project ‘Blue Energy’ waar met behulp van de werking tussen zout en zoet water energie wordt opgewekt bij de Afsluitdijk.

De nieuwste middelen, vooruitstrevende wetenschappers, het gedegen onderzoek en de juiste focus maken de Watercampus het Europese kloppend hard van innovatie en kennis op het vlak van watertechnologie.

 

Dairycampus

Nederland is een zuivelland. Door globalisering en aangescherpte wet- en regelgeving ontstaan er uitdagingen, maar ook kansen voor de zuivelindustrie. Op de Dairycampus in Leeuwarden, een samenwerking met Wageningen University, worden bedrijfsleven, onderzoekers en studenten de mogelijkheid geboden om fysiek aan deze uitdagingen en kansen te werken.

De Dairycampus bevindt zich in een in 2016 opgeleverd pand. Een volledig functionerende boerderij met 500 melkkoeien op ruim 300 hectare grond, waar volop mogelijkheid is om onderzoek te doen naar de factoren die de productie van zuivel beïnvloeden.

De campus is een inspirerende ontmoetingsplek, die tot doel heeft de productie van veilige melk te borgen, met oog voor mens, dier en milieu.

 

Fryske Akademy

Zoals bekend heeft Nederland naast het Nederlands nog één officieel erkende taal: het Fries. De Fryske Akademy verricht wetenschappelijk onderzoek naar de historie van de Friese taal en het sociaal-cultureel effect van meertaligheid op de mens en zijn leefomgeving. Friesland en zijn inwoners dienen als levend lab voor de verschillende, internationale (gast)onderzoekers.

De Fryske Akademy is diverse samenwerkingsverbanden aangegaan en maakt onder andere deel uit van het ‘Mercator Network’. Dit is een internationaal netwerk van onderzoekscentra gespecialiseerd in meertaligheid en minderheidstalen.

De academie is bevindt zich vlakbij één van de meest kenmerkende gebouwen van Leeuwarden, de Oldehove. Op een steenworp afstand van het Fries archief (Tresoar) en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het is mogelijk om samen met de Fryske Akdemy een workshop Friese taal in te richten voor u en uw gasten.

Heeft de inhoud van uw congres raakvlakken met onze wetenschappelijke instituten en bijbehorende kennisnetwerken? Wij leggen graag contacten voor u.